ADMIN(MNRH)

                    ข่าวประกวดราคา(EGP) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

01/12/2565ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

01/12/2565ซื้ออาหารทางการแพทย์ รายการ MCT oil จำนวน ๓๖ ขวด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/11/2565จ้างซ่อมเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ จำนวน ๔ รายการ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/11/2565จ้างซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วย จำนวน ๑ งาน ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/11/2565จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจแบบปริมาตร จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/11/2565จ้างซ่อมเครื่องตรวจการนอนหลับ จำนวน ๑ งาน ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/11/2565จ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๓ รายการ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/11/2565จ้างซ่อมเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดพกพา จำนวน ๒ รายการ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/11/2565จ้างซ่อมเครื่องตรวจหาบิริรูบิน จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/11/2565จ้างซ่อมเครื่องตัดชิ้นเนื้อ จำนวน ๑ งาน ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/11/2565จ้างซ่อมเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/11/2565จ้างซ่อมเครื่องปั้มสารละลาย จำนวน ๑๒ รายการ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/11/2565จ้างซ่อมเครื่องมือตัดผิวหนัง จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/11/2565จ้างซ่อมเครื่องวัดการดูดกลื่นแสง จำนวน ๑ งาน ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/11/2565จ้างซ่อมชุดเครื่องมือกรอกระดูกหูไซนัส จำนวน ๑ งาน ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/11/2565จ้างซ่อมชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน ๑ งาน ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/11/2565จ้างซ่อมตู้อบเด็ก จำนวน ๒ รายการ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/11/2565จ้างทำสติ๊กเกอร์ รายการ สติ๊กเกอร์ TRANSFER พิมพ์สีดำมี BARCODE ติดบัตรผู้บริจาคโลหิต จำนวน 48,000 ดวง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/11/2565จ้างทำสติ๊กเกอร์ รายการ สติ๊กเกอร์เทอร์มอล ขนาด 8x6.1 ซม. พิมพ์สีฟ้า จำนวน 850,000 ดวง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/11/2565จ้างบำรุงรักษาเตียง รุ่น 3600 แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เตียง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/11/2565ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/11/2565ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปั่นตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือดแดง) พร้อมเครื่องอ่านค่า จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/11/2565ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

30/11/2565ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ I-131-MIBG (DIAGNOSTIC) 1 mCi จำนวน ๑ vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

29/11/2565จ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

29/11/2565ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจชนิดสองระนาบ (Toshiba) รวมอะไหล่ (ศูนย์โรคหัวใจ) ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

29/11/2565ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง รุ่น EPIQ 7C (ห้องตรวจ Non-Invasive) จำนวน 4 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

28/11/2565ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง

28/11/2565ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเชิญชวน

25/11/2565จ้างซ่อมชุดเครื่องเปิดกะโหลกศีรษะ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER                    ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

06/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Ultrasound Gel จำนวน ๔๘ แกลลอน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Ultrasound Paper จำนวน ๔๕ ม้วน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Plaster of paris ๒ จำนวน ๑๘ โหล ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการพลาสติกจัดท่าผู้ป่วย สำหรับการฉายรังสีบริเวณศีรษะ จำนวน 78 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ THERMAL PAPER ROLL 57X45MMX1CM จำนวน ๓๐๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Ga-67 Citrate Activity (5 mCi) จำนวน ๓ vial ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาสำหรับตรวจตะกอนปัสสาวะ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ รายการ BODYGUARD 323 BATTERY PACK จำนวน 100 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป อาคารพักผู้ป่วย 596 จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติตรวจวัด CD4+ Lymphocyte พร้อมน้ำยา จำนวน 1 รายการ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02/12/2565ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุบริโภค (ประเภทข้าวสาร) จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/12/2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาเช่าเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมชุดถุง จำนวน ๒ รายการ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปั่นตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือดแดง) พร้อมเครื่องอ่านค่า จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการน้ำยา Mellioid Antigen Sensitised Cell จำนวน 25 กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Bipolar pacing catheter จำนวน ๒๐ เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Pressure Tubing ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑,๒๕๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Swan ganz จำนวน ๒๕ เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Irrigated tip ablation catheter จำนวน ๒ เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Syring ๑๕๐ml for syring with hand สีน้ำเงิน จำนวน ๒๐๐ อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Adhesive Pad (X-Ray ผ่านได้) จำนวน ๑๐ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/12/2565ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาเช่าเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตแบบมีน้ำยา PAS (Double Dose) ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01/12/2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ รายการ MCT oil จำนวน ๓๖ ขวด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
All Right Reserved. Designed by ICT 044 232167 :: WEBMASTER